HOME   >   About Us   >   Executive Team

Executive Team

Chairman

Hisayoshi Kobayashi

President

Junichi Koyano

Executive Managing Director

Testuya Matsumoto
Shinya Kobu

Directors

Shoji Kizaki

Directors (Audit and Supervisory Committee Members)

Nobuo Nakano
Michimasa Taga *
Takehito Miyaguchi *
Yasuko Uematsu *
 *Outside Director

Executive Officer

Shuji Tajima
Kazuma Nakamura
Tetsuya kawabe
Shinichi Adachi
Koji Inoue
Masaaki Kojima
Sumihisa Ishihara